Program za veleprodaju je programski modul iz BELATRIX SOFTWARE informacionog sistema namenjen za praćenje poslovanja i evidentiranje poslovnih promena u oblasti trgovinske delatnosti prometa robe na veliko, uvoza i izvoza robe. Program omogućava vođenje stanje zaliha i automatska knjiženja u finansijsko knjigovodstvo. Roba na zalihama vodi se po prodajnim cenama.

Evidentiranje poslovnih promena u prometu na veliko vrši se kroz sledeće opcije:

Kalkulacije

Ulaz (prijem) robe vrši se kroz opciju kalkulacije. Kalkulacijom se formiraju veleprodajne cene i povećava stanje zaliha. Ukoliko dođe do promene cene robe količine na zalihama se automtski nivelišu na novu cenu. Prilikom izrade kalkulacije program automatski vrši raspodelu zavisnih troškova nabavke po artiklu srazmerno količini i ceni istog.

Nivelacije cena

Opcija nivelcije služi za promenu veleprodajnih cena robe na zalihama. Nivelacija cena može da se radi za određeni procenat po artiklu ili grupi proizvoda.

Računi - otpremnice

Program za veleprodaju omogućava izdavanje računa-otpremnica kako za kupce sa domaćeg tržišta tako i za ino-kupce. Prilikom izrade računa automatski se povlače rabati iz rabatne skale dodeljeni kupcu kao i procenti akcijskih popusta za artikle na akciji. Ukoliko je program za veleprodaju u kompletu sa programom za knjigovodstvo u samom računu postoji i valutna kartica kupca tako da operater koji obrađuje račun može prilikom izrade istog da proveri finansijsko stanje kupca i signalizira velika a ne naplaćena potraživanja.

Otpremnice maloprodaji

Ukoliko u sastavu firme imate veleprodaju i maloprodajne objekte izdavanje robe maloprodajnim objektima vrši se otpremnicama maloprodaji. Prilikom izrade otpremnice maloprodaji automatski se povlači cena robe u prodavnici kojoj se vrši isporuka tako da se automatski formira i maloprodajna kalkulacija čime se omogućava puštanje robe u promet odmah po prijemu.

Interne otpremnice - prijemnice

Za prenos robe iz magacina u magacin koriste se interne otpremnice-prijemnice. Ukoliko su magacini povezani na server putem interneta formirana otpremnica automatski se preuzima u prijemnicu čime se uveliko štedi na vremenu i smanjuje mogućnost greške.

Robna knjiženja

Obrade popisa redovnih i vanrednih, kao i sva ostala robna knjiženja sa i bez obračuna PDV-a rade se kroz ovu opciju programa. Prilikom obrade popisa program sam obračunava dozvoljeni kalo, manjak i višak robe na zalihama.

Avansni računi - predračuni

Opcija avansni računi - predračuni omogućava izdavanje predračuna. Ukoliko kupac izvrši uplatu i preuzme robu evidentirani prodračun se automtski prenosi u račune-otpremnice, a ukoliko izvrši uplatu a ne preuzme robu u poreskom periodu automatski se prenosi u avansne račune.

Utovar robe

Ova opcija ima za cilj da vam omogući svođenje grešaka između fakturisanja i isporuke robe na minimum. Naime nakon formiranja računa-otpremnice isti se prosleđuje ovoj opciji koja omogućava magacionerima da bar-kod čitačima vrše evidentiranje spakovane robe. Po završetku pakovanja vrši se usaglašavanje fakturisane i odvojene robe a po potrebi se količine u računu-otpremnici automatski menjaju na spakovane (odvojene) količine.

Android APP

Opciono uz program za veleprodaju korisnik može da uzme i android aplikaciju za praćenje prometa robe. Android aplikacija pokriva sve aspekte poslovanja veleprodaje, prijemnice, otpremnice, otpremnice maloprodaji, porudžbine, predračune i popise. Podaci iz android aplikacije automatski se preuzimaju u knjigovodstveni program. Android aplikacija je optimizovana za ZEBRA TC26 android uređaj.


Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. RemoteApp aplikacija omogućava rad sa udaljenih lokacija putem interneta, na serveru u vašoj firmi ili na zakupljenim serverima (cloud). Broj operatera - korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa.