U skladu sa zakonom obračun zarada mora biti izvršen po svim pozicijama angažovanja radnika, rad po učinku, rad režija, godišnji odmor, prekovremeni rad, rad na državni praznik, bolovanja, porodiljska odsustva i td. Program za obračun zarada Vam upravo to i omogućava, unosi se svaka pozicija sa opisom, fondom sati u mesecu i brojem sati za odgovarajuću poziciju. Program sam preračunava pripadajući topli obrok i regres za godišnji odmor.

U okviru programskog modula program za obračun zarada omogućeno je evidentiranje i praćenje kredita i obustva radnika kao i njihovo automatsko obustavljenje od zarade.

Nakon završenog obračuna opcijom prenos u XML vrši se automatsko kreiranje XML dokumenta koji se importuje na sajt poreske uprave e-Porezi čime se uprošćuje predaja PD obrazaca.


Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. RemoteApp aplikacija omogućava rad sa udaljenih lokacija putem interneta, na serveru u vašoj firmi ili na zakupljenim serverima (cloud). Broj operatera - korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa.