eFiskalizacija (Elektronska fiskalizacija) je skup radnji i postupaka koje obveznik fiskalizacije mora da sprovede u cilju ispravnog evidentiranja prometa na malo u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji.
Primena Zakona o fiskalizaciji počinje 01.11.2021 godine, a svi obveznici fiskalizacije moraju preći na novi model do 30.04.2022 godine.

Razlika između stare i nove fiskalizacije

Starom fiskalizacijom izdavanje fiskalnih računa vršilo se isključivo preko fiskalnih uređaja (fiskalnih kasa ili fiskalnih štampača), štampom na termalnom štampaču ugrađenom u uređaj, dok su se podaci o fiskalizovanim računima čuvali u internoj memoriji uređaja (fiskalnoj memoriji). eFiskalizacijom fiskalizacija se vrši posredstvom PFR-a (procesora fiskalnih računa) koji obrađuje podatke o računu, potpisuje račun, obvezniku šalje podatke za štampu računa i iste prosleđuje SUF-u (Sistemu za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave) u realnom vremenu, koji podatke čuva narednih 10 godina.

EFU - elektronski fiskalni uređaj

Elektronski fiskalni uređaj obezbeđuje obvezniku fiskalizacije izdavanje računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. EFU čini elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR), procesor fiskalnih računa (PFR) i bezbedonosni element (BE) koji obvezniku dodeljuje Poreksa uprava.

ESIR - elektronski sistem za izdavanje računa

ESIR je softversko rešenje namenjeno izdavanju računa od strane obveznika fiskalizacije. Belatrix d.o.o. je razvio napredno softversko rešenje BELATRIX POS2 (ESIR), setifikovano od Poreske uprave (Registar odobrenih ESIR rešenja) koje obezbeđuje obvezniku fiskalizacje najjednostavnije izdavanje fiskalnih računa. Za potpisivanje računa BELATRIX POS2 koristi vezu sa V-PFR-om (Poreske uprave), dok u slučaju da nema internet konekcije potpisivanje računa vrši L-PFR eFiskalizator 2022 (ProudSource IT doo).

Štampa fiskalnih računa

Sadržaj fiskalnih računa je definisan zakonom, ali Zakonom nije definisano na kom štampaču se mogu štampati fiskalni računi. Zakonom je propisano samo da odštampani QR kod mora biti čitljiv. Naš ESIR omogućava korisnicima štampu na POS termalnim printerima na rolnama širine 58mm ili 80mm, dok je za kupce B2B (pravna lica) omogućena štampa na laserskim štampačima (format A4).

QR kod

QR kod je sastavni deo fiskalnog računa koji sadrži URL (adresu) na kojoj se mogu proveriti podaci o računu. Skeniranjem QR koda kupac u svakom trenutku može proveriti da li je njegov račun fiskalizovan i dobiti sve podatke o njemu.

BELATRIX POS2 je softversko rešenje koje zadovoljava sve potrebe čak i najzahtevnijih, a vama će omugućiti najjednostavniju fiskalizaciju računa. Detaljnije o BELATRIX POS2 rešenju možete pogledati ovde i uveriti se zašto smo najbolji.

Za vas smo pripremili priručnik za eFiskalizaciju (oblik, sadržaj i podaci fiskalnog računa) koji možete pogledati ovde.